Drick ordentligt med vatten i värmen

Drick ordentligt med vatten i värmen

Nyss hemkommen från England där OS-förberedelserna är i full gång. De svenska seglarna förbereder sig i OS-vatten och känner på brittiska kustens vindar i regattan Sail for Gold.

KATEGORI: Alla , Prestation , Hälsa

Sail for Gold - länk här. Efter flera timmar på vattnet är jag införstådd med de praktiska svårigheterna att äta och dricka under tävlingsdagen. De kreativa kockarna från Alla Tiders Matlagare skickar med matiga soppor, mackor och juicer för att förse de svenska OS-kandidaterna med energi, vätska och näring.När det gäller vätska är det viktigt att dricka tillräckligt mycket och regelbundet. Både fysisk och mental kapacitet försämras med vätskebrist.

Det är individuellt hur stor vätskebrist vi tolererar, men ett bra riktvärde är att vid vätskeförlust motsvarande två procent av kroppsvikten så syns ofta prestationsförsämringar. Det innebär 1,5 kg för en 75 kilos person.I den värmebölja som sköljt över Sverige den senaste veckan är vätskeförluster i den storleksordningen inte ovanligt. Törst är ingen bra markör för hur mycket vi behöver dricka. Törstiga blir vi när vi har en hög saltkoncentration i kroppen (det kan bero på att vi ätit mycket salt) och inte nödvändigtvis en låg vätskehalt. Idrottare som får valfri tillgång på vätska dricker ungefär hälften, i bästa fall två tredjedelar, av den vätska de förlorar.I vila är det bra att dricka ett par deciliter i timmen en varm dag.

Om man anstränger sig kan det behövas en liter! Med lite salt i drycken så stannar vätskan lättare kvar i kroppen, annars rinner den lätt rakt igenom. För de allra flesta är vatten fullt tillräckligt. Dryck i annan form kan lätt innebära för mycket energi. Tänk på att flytande kalorier mättar dåligt. Ett glas juice är lika mycket energi som tre frukter. Utmärkt för de svenska seglarna alltså, som behöver både vätska och energi.


Har du en fruktskål på bordet jämte vasen med tulpaner? Tycker du att både frukten och blommorna ”vissnar” snabbt? Tänker du att juicen du pressar innehåller likvärdigt med vitamin som frukten? Ett blogginlägg om hur du bäst förvarar frukt och grönt för bättre hållbarhet, smak och näring.

Associerar du raw food med näringsrikt, fräscht och hälsosamt? Vid tillagning och varmhållning påverkas näringsinnehållet i råvaran. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Näringsförluster kan ske i olika omfattning, av olika anledningar och beror på näringsämnets känslighet. Men näringsutbytet kan också öka med tillagning. Beroende på vilken råvara vi använder och vilket näringsämne vi är ute efter så kan vi maximera näringsutbytet med rätt val av tillagningsmetod.

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om. Det finns emellertid en del enkla tips för hur vi bör behandla vår mat för att få ut maximalt med näring. Färskt och rått är inte alltid bäst! Näringsmässigt kan det till och med vara bättre med fryst!