Frågor och svar

Vilken form av selen ingår (organiskt eller oorganiskt)?

Vi har valt oorganiskt selen i MittVal. Det beror på att detta är den mest studerade selenformen beträffande biotillgänglighet mm.

Vilka vitaminer/mineraler framkallar illamående och hur vanligt är det?

Det är främst tvåvärda joner (järn, zink, koppar) som ger upphov till illamående. I MittVal har vi valt så lättlösliga salter som möjligt för att uppnå bästa absorptionsförutsättningar, vilket dessvärre ibland kan leda till ökade besvär från mag-tarm-kanalen. Det är svårt att veta hur många som drabbas av besvär eftersom det i hög grad är individberoende. Besvären minskas om man intar tabletterna tillsammans med föda och/eller om man delar upp doseringen på två tillfällen.

Varför innehåller 55+ så mycket som 200 mikrogram B12?

B12-brist är vanligt förekommande bland äldre. Så många som 30-50% av personer över 70 år har B-vitaminbrist. Orsakerna är många: kroppens minskande förmåga att ta upp B-vitaminer, minskade portioner mat, samtidig medicinering som hämmar upptaget eller sjukdomar som påverkar B-vitaminstatus. För att gardera mot alla typer av bristorsaker har vi valt 200 mikrogram i MittVal 55+ eftersom 1% av dosen under alla omständigheter tas upp genom passiv diffusion vilket motsvarar det rekommenderade intaget på 2 mikrogram. Skulle hela dosen tas upp utsöndras överskottet i urinen (på samma sätt som för övriga B-vitaminer). Inga giftiga gränser har gått att fastlägga för vitamin B12.

Varför innehåller 55+ inget järn?

Vi hade tidigare järn i MittVal 55+ men valde att ta bort det för något år sedan. Orsakerna var bl a att allt fler rapporter om äldres järnstatus visade på att de snarare hade välfyllda järndepåer och att ett dagligt tillskott kunde vara olämpligt. Detta gäller givetvis bara för äldre utan kända blödningar. Uppstår anemier är dessutom det lilla kosttillskotts mängden för låg.

Varför har MittVal Sport mindre kalcium än MittVal Kvinna/Man?

Mängderna Kalcium i MittVal Man och MittVal Kvinna har tillsatts i maximal mängder med hänsyn till tablettstorleken.

I MittVal Sport har magnesium tillsatts i maximal mängd med hänsyn till tablettstorleken eftersom magnesium har en viktig roll i cellernas energiomsättning. Kalcium mängden har därmed fått reduceras. Vill man ha ytterligare kalcium rekommenderar vi Kalcipos tabletter.

Varför har MittVal Man mer A-vitamin och MittVal Kvinna mindre än RDI?

När det gäller MittVal Man innehåller den 900 mikrogram A vitamin, alldeles i enlighet med de svenska och nordiska rekommenderade dagliga intaget för vuxna män.

I MittVal Kvinna har vi valt att tillsätta 600 mikrogram A-vitaminer (i 2 tabletter) vilket är lägre än det rekommenderade dagliga intaget som är på 800 mikrogram (1200 mikrogram för ammande). Anledningen till att vi valt en något lägre dos än RDI är att vi vill skapa en ytterligare säkerhetsmarginal för gravida. Samtidigt är A-vitamin en mycket viktig vitamin speciellt under graviditet så att undvika A-vitamin är inte att rekommendera.

Ska MittVal-tabletterna sväljas hela, tuggas eller sugas på?

MittVal-tabletterna är i första hand avsedda att sväljas hela. Tabletten går att krossa eller tugga men har en metallisk smak som många upplever som obehaglig.

Kan ni garantera att MittVal inte innehåller något som är dopingklassat?

Svaret är Ja, du kan vara helt säker på att MittVal-produkterna är fria från allt sådant.

Kan jag ge MittVal 12-55 till mina barn (5 resp. 9 år)?

Full dos (2 tabletter/dag) ger något förhöjda mängder jämfört med RDI för barn i de åldersgrupperna medan 1 tablett å andra sidan ger en något för låg dos. 1 tablett/dag kan ändå rekommenderas till dessa åldersgrupper. Den största svårigheten kan bli att få barnen att acceptera tabletterna eftersom det förutsätts att de sväljs hela (på grund av smaken) och många barn har svårt att svälja tabletter.

Jag är gravid och äter allsidig kost. Får jag i mig för mycket A-vitamin?

I MittVal Kvinna har vi valt att tillsätta 600 mikrogram A-vitamin (2 tabletter) vilket är lägre än det rekommenderade dagliga intaget som är på 800 mikrogram (1200 mikrogram för ammande). Anledningen till att vi valt en något lägre dos än RDI är att vi vill skapa en ytterligare säkerhetsmarginal för dig som är gravid. Samtidigt är A-vitamin en mycket viktig vitamin, speciellt under graviditeten, så att undvika A-vitamin är inte att rekommendera.

Innehåller MittVal några komponenter med animaliskt ursprung?

MittVal Vegetarian är helt fri från animaliska komponenter. I de övriga MittVal-produkterna förekommer vissa innehållsämnen med animaliskt ursprung.

Hur kan t ex järn och kalcium förekomma i samma tablett?

Kalcium, liksom många andra kostfaktorer, hämmar i viss mån upptaget av järn. Endosstudier visar att hämningen är maximal redan vid ett intag av 300 milligram kalcium. Studier genomförda under mer "normala" förhållanden har dock visat att intag av 1gram kalcium tillsammans med föda inte signifikant påverkar järn (ferritin) nivåerna. Mängden kalcium i MittVal tabletterna är 220 milligram vilket snarast talar för att hämningen av absorptionen av järn torde vara minimal. Långtidsstudier med blandkost visar också att järnupptaget inte störs av samtidigt intag av kalcium.

Finns det några biverkningar av MittVal?

Illamående är en vanlig bieffekt av mineralerna i MittVal, precis som i alla andra multivitamintabletter. Det finns olika sätt att försöka undvika detta;

Alt 1. Dela upp dagsdosen till två tillfällen och se till att du äter ordentligt innan/ i samband med att du tar tabletterna

Alt 2. Vänta med att ta hela dagsdosen vid ett senare tillfälle under dagen och vid en kraftigare måltid som t.ex. lunch eller middag. Maten skyddar mot illamåendet.

Biotin och pantotensyra, vad är de bra för?

Huruvida dessa ämnen är essentiella diskuteras eftersom det finns en bakteriell syntes i tjocktarmen som eventuellt kan utnyttjas. Några direkta bristsymtom finns inte och inte heller några officiella näringsrekommendationer. Biotinberoende enzymer liksom pantotensyra har en grundläggande roll för omsättningen av kolhydrater, aminosyror och fetter. Av tradition har substanserna ansetts förbättra kvaliteten på naglar och hår. Något belägg för detta i kliniska studier finns dock inte att tillgå. Många vill ändå att dessa båda ämnen ska ingå i en allsidig vitamin/mineral-tablett.

Har ni gjort några absorptionsstudier på MittVal?

MittVal har använts i kliniska studier och visat sig kunna höja nivåerna i blodet av de ingående ämnena. Men det är svårt att utföra relevanta, regelrätta biotillgänglighetsstudier. Vi har dessutom valt att använda så lättlösliga och därmed absorberbara salter som möjligt för att skapa de bästa förutsättningarna för ett maximalt upptag.

Du är på väg att lämna Mittval.se

Denna länk tar dig till en webbplats där Viatris integritetspolicy inte gäller. Du är själv ansvarig för dina interaktioner med denna webbplats.