D-VITAMIN

D-vitamin bidrar till normala kalciumnivåer i blodet och hjälper till att bibehålla en normal benstomme och muskelfunktion. Det är ett av de få vitaminer vi riskerar att få underskott av, därför kan man behöva tillskott. Man kan få vitamin D på två sätt: Genom kosten eller genom kroppens egen produktion i huden när den utsätts för solens ljus. Behovet av D-vitamin beror på vem man är. Äldre över 75 år och de som kommer vistas för lite i solen löper högre risk än andra att få för lite vitamin D.

Hur får man i sig D-vitamin?

Det finns två sätt att upprätthålla normal nivå av D-vitamin i kroppen: Genom bidraget från kosten och genom kroppens egen produktion i huden när den utsätts för solens ljus. Det är väldigt svårt att få i sig tillräckligt med vitamin D från kosten, därför är solen under sommaren en viktig källa till D-vitamin.

Mat som innehåller mycket D-vitamin

Några exempel på livsmedel som innehåller D-vitamin:

  • Fet fisk
  • Berikad mjölk
  • Berikat matfett
  • Ägg
  • Kött
  • Viss svamp (t ex kantarell, trattkantarell och Karl-Johan)

D-vitamin under höst och vinter

Under den mörkare delen av året blir det svårt att tillgodose kroppens behov av D-vitamin via solen, speciellt på nordligare breddgrader. För att D-vitamin ska kunna bildas i huden behöver den träffas av solens UVB-strålar. Detta kan bara ske när solen står högre än 45 graders vinkel över horisonten. I Sverige står solen bara så högt några timmar om dagen under sommarmånaderna. Den D-vitamin vi producerar under sommaren kan lagras i kroppen men räcker endast några månader och oftast inte hela vintern.

Hur mycket D-vitamin behöver man?

Livsmedelsverket har dagligt rekommenderat intag (DRI) av D-vitamin för olika grupper. Äldre över 75 år rekommenderas ett större intag av D-vitamin via föda och tillskott än andra grupper. Orsaken är att de vanligen exponeras för mindre solljus, och att de har tunnare hud som oftast innebär sämre förmåga att bilda D-vitamin. Det rekommenderade intaget av D-vitamin har höjts eftersom det finns nya studier som visar att vi i Norden behöver få i oss mer D-vitamin från kosten för att bibehålla nivåerna under vintern.1

Grupp Rekommederat intag per dag av D-vitamin
Spädbarn och barn (under 2 år) 10 mikrogram/dag
Barn och vuxna (under 75 år) 10 mikrogram/dag
Vuxna med låg solexponering 20 mikrogram/dag
Äldre över 75 år 20 mikrogram/dag

Symtom på D-vitaminbrist

Lindrig D-vitaminbrist visar sig sällan genom några tydliga symtom. Svår D-vitaminbrist kan dock leda till:

  • Allmän svaghet i musklerna
  • Värk i skuldror, överarmar, höfter och lår
  • Symmetrisk, diffus smärta i ländryggen, lårbenet och bäckenet

Brist på D-vitamin kan leda till att kroppen får svårt att ta upp kalcium. När man blir äldre riskerar man då att få problem med osteoporos (benskörhet) om man inte får i sig tillräckligt mycket D-vitamin. Vid långvarig svår brist på D-vitamin ökar risken också att drabbas av frakturer.

Brist på D-vitamin hos barn kan orsaka rakit (Engelska sjukan). Man får då ett mjukt och missformat skelett. Idag är sjukdomen ovanlig i Sverige, men tyvärr har förekomsten nu börjat öka igen.

Överdosering

Överdosering av D-vitamin är mycket ovanligt men kan ge illamående, sämre matlust och förkalkning av vävnaderna, framförallt njurar och lungor. Regelbundet intag över 100 mikrogram/dag bör undvikas.

Du är på väg att lämna Mittval.se

Denna länk tar dig till en webbplats där Viatris integritetspolicy inte gäller. Du är själv ansvarig för dina interaktioner med denna webbplats.